מאמרים


עתירה להסרת חסיון - באה עת שינוי
הסניגור חוברת 61

עו"ד קובי סודרי מנתח מדוע יש לאפשר כי עתירת נאשם להסרת חסיון, תידון אצל שופט אחר ולא אצל השופט ששומע את משפטו.

לקריאת המאמר


עדות עד מומחה על בדיקה מדגמית שנעשתה בסם – אל תסכימו לקנקן לפני שהסתכלתם מה יש בו
הסניגור חוברת 170

עו"ד קובי סודרי מנתח כיצד בודקים את תקפותה של חוות דעת מז"פ לפיה חומר מסוים הוא סם מסוכן

לקריאת המאמר